Talent Recruitment

Principal Investigator

Fei Liu

Email: feiliu@wmu.edu.cn


Education

B.S., Chemistry and Chemical Engineering, Xi’an University of Science and Technology, 2005.7

M.S., Material Science, Kyungpook National University, 2007.7

Ph.D., Chemical and Biomolecular Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 2012.8

 

Professional Career

Principle Investigator, School of Ophthalmology and Optometry, School of Biomedical Engineering, Wenzhou Medical University, 2017.8-Present

Postdoc., University of  California at Berkeley (2013), Houston Methodist Research Institute (2014), and Stanford University (2017)

 

Representative Publications

Qinsi Yang, Cheng Cheng, Liang Hu, Doudou Lou, Ting Zhang, Jiaoyuan Li, Qingfu Zhu, Fei Liu, An Integrative Microfluidic Device for Isolation and Ultrasensitive Detection of Lung Cancer-Specific Exosomes from Patient Urine, Biosen. Bioelectron. 2020, 163, 112290.

Yan Zhang, Zaian Deng, Doudou Lou, Yong Wang, Rui Wang, Rui Hu, Xueer Zhang, Qingfu Zhu, Yuchao Chen, Fei Liu, High-Efficiency Separation of Extracellular Vesicles from Lipoproteins in Plasma by Agarose Gel Electrophoresis, Anal. Chem. 2020, 92, 11, 7493.

Fei Liu, Ophir Vermesh, Vigneshwaran Mani, Tianjia J. Ge, Steven Madsen, En-Chi Hsu, Gayatri Gowrishankar, Edwin Chang, Kaushik Sridhar, Abel Bermudez, Sharon Pitteri, Tanya Stoyanova, Robert Sinclair, Viswam S. Nair, Sanjiv Sam Gambhir, and Utkan Demirci. The Exosome Total Isolation Chip, ACS Nano. 2017. 11, 10712-10723.

Kai Liang†, Fei Liu†, Jia Fan, Dali Sun, Chang Liu, Christopher J. Lyon, David W. Bernard, Yan Li, Kenji Yokoi, Matthew H. Katz, Eugene J. Koay, Zhen Zhao, and Ye Hu, Nanoplasmonic Quantification of Tumor-derived Extracellular Vesicles in Plasma Microsamples. Nature Biomedical Engineering, 2017, 1, 0021.

Contact Us

Tel: 86-577-88068887

E-mail: wzthiseye@163.com

Address: 270 West Xueyuan Road, Wenzhou, Zhejiang,China

Copyright 2023 All Rights Reserved To Eye Hospital, Wenzhou Medical University
Copyright 2020 All Rights Reserved To Eye Hospital, Wenzhou Medical University